سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برگی از توحید مفضل(3)

منافع حیا 

 

نظر نما اى مفضّل به آنچه انسان مخصوص به آن شده از میان سایر حیوانات از خلق جلیل القدر، عظیم النفع که آن «حیا» است. اگر حیا نمى‌‏بود هیچ کس مهماندارى نمى‌‏کرد و وفا به وعده‏‌ها نمى‌‏نمود و حوائج مردم را بر نمى‌‏آورد و ارتکاب نیکى‏‌ها و اجتناب از قبایح و بدى‏‌ها نمى‏‌کرد.

حتى بسیارى از امور واجبه را مردم از براى حیا به عمل مى‏‌آورند، زیرا که بعضى از مردم هستند که اگر از مردم شرم نمى‏‌کردند رعایت حق پدر و مادر نمى‏‌کردند. و صله رحم و احسان به خویشان نمى‏‌کردند و امانت‏‌هاى مردم را پس نمى‌‏دادند و ترک معاصى نمى‏‌کردند، پس نمى‌‏بینى که خدا چگونه عطا کرده است به آدمى هر خصلتى را که صلاح او در آن است و امر دنیا و آخرتش به آن تمام مى‏‌شود.
تاریخ : دوشنبه 93/10/29 | 9:5 عصر | نویسنده : هئیت فامیلی منتظران حضرت مهدی | نظر

برگی از توحید مفضل(2)

اسرار رنگ آسمان


امام صادق (ع) در این مورد به مفضّل میفرمایند:

" در رنگ آسمان و حکمت و ثواب آن بنگر.این رنگ مناسب ترین و بهترین رنگ برای تقویت نور دیدگان است.حتی پزشکان به کسی که دیدگانش آسیب دیده سفارش میکنند که همواره در رنگ سبز مایل به تیره بنگرد.برخی از طبیبان حاذق به کسی که در بینایی او ضعفی به هم رسیده سفارش میکنند که در ظرف سبزی که آکنده از آب باشد بنگرد.

بنگر که خداوند جلّ و علا چگونه آسمان را در این رنگ آفرید تا دیدگان را برباید و از دیدن همیشگی آن ضعفی در چشم نیاید؟پس آنچه را که حکیمان و دانایان با آزمایش و تجربه فراوان به آن رسیده اند، در کار آفرینش وجود دارد تا اهل عبرت درس گیرند و ملحدان بیندیشند. خدای؛ اینان را بکشد از جانب حق به کدام سوی میگریزند؟(سوره توبه،آیه 30)
تاریخ : دوشنبه 93/10/22 | 10:10 عصر | نویسنده : هئیت فامیلی منتظران حضرت مهدی | نظر

  • paper | صحاب | بهاران دانلود