سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شرح دعای اللهم اصلح عبدک و خلیفتک

شرح دعای اللهم اصلح عبدک و خلیفتک

سخنران : جناب آقای دکتر مهدی رابط.

 

دانلود جلسه اول

دانلود جلسه دوم

دانلود جلسه سوم

دانلود جلسه چهارم
تاریخ : جمعه 96/2/1 | 9:19 صبح | نویسنده : هئیت فامیلی منتظران حضرت مهدی | نظر

شرح دعای الهی عظم البلا

شرح دعای الهی عظم البلا

سخنران : جناب آقای دکتر مهدی رابط.

دانلود جلسه اول

دانلود جلسه دوم

دانلود جلسه سوم
تاریخ : جمعه 96/2/1 | 9:18 صبح | نویسنده : هئیت فامیلی منتظران حضرت مهدی | نظر

  • paper | صحاب | بهاران دانلود